Jsme skupinou technologických firem, které jsou ve svých oborech tradičním a spolehlivým partnerem a dodavatelem pro energetiku a průmysl.

Úzkým propojením vlastních vývojových, výrobních a inženýrských kapacit vytváříme komplexní a unikátní řešení na klíč s vysokou přidanou hodnotu spolu s navazujícími službami a trvalou podporou našich zákazníků.

Exportujeme na západ i východ, naši pracovníci s více jak dvacetiletou specializací tak určují směr technologického rozvoje a úroveň inovace průmyslu v celé Evropě.

Jsme nekompromisní v přístupu ke kvalitě našich dodávek a služeb. Normou jsou pro nás standardy světových zákazníků jak v automobilovém průmyslu, tak ve výstavbě nových jaderných elektráren. Samozřejmostí je pro nás osobní odpovědnost za bezpečnost našich zaměstnanců i za environmentální dopad naší práce.

Dceřinné společnosti

Dodavatel projekčních a konstrukčních prací, navazující výroby a instalace kotlů na všechny druhy paliv. Realizace tlakových i beztlakých nádrží, akumulátorů tepla, výměníků či celých kotelen včetně servisu a oprav kotlů a jiných energetických zařízení.
Formou služeb řeší společnost komplexní poradenství, např. v oblasti zvyšování
efektivity provozů a jejich ekologizaci.

Specialista v oblasti čištění a úpravy vod pro energetiku, teplárenství, hutnictví a průmyslovou výrobu. Komplexní řešení od návrhu technologií, studie, projektovou dokumentaci, až po dodávky zařízení, montáže, uvedení do provozu, vlastní provozování zařízení, servis, údržbu atp.

Moderní, ekologické a úsporné technologie s důrazem na ochranu životního prostředí.

Dodavatel projekčních a konstrukčních prací, navazující výroby a instalace kotlů na všechny druhy paliv. Realizace tlakových i beztlakých nádrží, akumulátorů tepla, výměníků či celých kotelen včetně servisu a oprav kotlů a jiných energetických zařízení.
Formou služeb řeší společnost komplexní poradenství, např. v oblasti zvyšování
efektivity provozů a jejich ekologizaci.

Inženýrsko-dodavatelská organizace v oblasti energetiky, chemie, odpadového
hospodářství, plynárenství a průmyslové infrastruktury.

Realizace a provádění technologických celků na klíč a dále samostatná projekční a inženýrská činnost. Inženýrská podpora společnostem ve skupině MICo Group.

Robotika, automatizace, laserové aplikace

Společnost se specializuje na návrhy technických řešení a realizaci automatizovaných pracovišť spolu s dodávkou robotických systémů.

Vlastní koncept řešení, systém „RoboCont“, představuje přepravní kontejner, technicky uzpůsobený k danému typu robotického pracoviště. Kontejner slouží i jako bezpečnostní periferie, transportní obal a umožňuje rychlou instalaci pracoviště včetně zaškolení obsluhy.

Vývoj a výroba vlastních rentgenových a CT inspekčních přístrojů pro nedestruktivní defektoskopii. Využití je nejen v automobilovém průmyslu, výrobě elektroniky či slévárenství, ale i v dalších odvětvích.

Jedná se o kompaktní kabinetové rentgeny, které jsou určeny k prodeji i pronájmu. Vision také nabízí služby zakázkového rentgenování.

Společnost se dále zabývá vývojem strojů pro kontrolu produkce laserovými
a optickými systémy. Stroje lze modifikovat či integrovat do plně automatizovaných systémů.

Nedílnou součástí je vývoj vlastního i zákaznického software na míru

Technologie mobilních indukčních a odporových ohřevů s vlastním vývojem, výrobou a prodejem s celosvětovou partnerskou distribuční sítí. Hlavním exportním trhem je západní a severní Evropa.

Metoda indukčního a odporového ohřevu kovů nahrazuje svojí bezpečností, rychlostí a přesností konvenční postupy ve výrobách, provozech a servisních dílnách nejen v automobilovém průmyslu.

Struktura MICo Group

1993

Od tohoto roku fungujeme v energetickém průmyslu

450

Zaměstnanců pracuje v holdingu MICo

31

V tolika zemích můžete najít naše výrobky